Sejlads

på Danmarks største sø.

Optimistjollen

Vi har 11 optimistjolle med følgebåd
Optimisten er en enmandsjolle

Sejlerkursus

Bliv din egen skipper i en optimistjolle
BIlv gast i en Meginjolle
Hele gruppen kan få en fællesoplevelse

Meginjollen

Vi har 2 meginjoller med erfarende skippere.
Meginjollen kan medbringe 3-4 spejdere

Arresøcentret ligger lige ud til Danmarks største sø, Arresø. Derfor har det fra starten været naturligt at inddrage denne i centerets aktiviteter.

Vi har 11 optimister og 2 meginjoller. 
Endvidere har vi 2 motorbåde som benyttes som følgebåde/sikkerhedsbåde

Med vores årlige sejlerkurser, er vi med til at give spejdere en anderledes oplevelse.

Arresøcentrets søsportssektion har været og er stadig en aktiv del af centerets liv.

Siden 1990, hvor sejleraktivitet første gang blev tilbudt som aktivitet på en korpslejr,nhar Arresøcenteret været aktiv både med planlægning og afvikling af søaktiviteternen på korpslejre og senere Spejdernes Lejr- sidst i 2022.
De seneste år, har søsektionen stået i spidsen for korpsets projektgruppe ”Søgruppen” og ”Det Mobile Søcenter”, hvor frivillige har renoveret Det Mobile Søcenters både og oplært nye grupper til sejleraktiviteter.
Da Skov og Naturstyrelsen i sommeren 2013 forespurgte, om der var foreninger der kunne tænke sig at benytte og overtage vedligeholdelsen af Søværnets tidligere øvelseshavn Auderød Havn, var det naturligt for Arresøcenterets søsektion at gå ind i dette arbejde.Arresøcenteret er nu aktiv medlem af Naturcenter Auderød Havn, og har hermed også her involveret sig i lokalmiljøet til gavn for fritidslivet.Arresøcenterets kompetencer er kendt i hele landet, ikke kun indenfor spejderne, men også i sejlsportskredse. 
Vi har således i samarbejde med Meginclub Danmark for anden gang arrangeret eventen Meginbowlen, sidst i 2014, hvor der også blev sejlet om DM for "spejdermegin"

Du kan melde dig som frivillig i centrets sejlersektion. 
Her mødes vi og sejler for os selv på Arresøen eller på Roskildefjord. 
Vi tager også rundt i landet og sejler mod andre i venskabelig sejlerdyst.
Vi arrangerer desuden centrets sejlerkurser.